na zahraniční akce s sebou ...

!!!!!!!    Corona - na všechny akce je potřeba s sebou !!!!!

Antigenní test - platí 48 hodin - takže doporučujeme udělat si ho někdy kolem 16.00 v pátek.

PCR test - platí 72 hodin - takže si ho udělějte nejdříve ve čtvrtek

Očkování - s sebou doklad o provedení ompletního očkování ( platí 365 dní)

V případě, že bychom někdo projeli termín platnosti je možné se nechat zdarma v Rakousku ve Wildalpenu, kde bydlíme v Coronabuse.


Příjezdové a vjezdové formuláře jsou pro skupiny zatím v řešení ...

4212788_2574447_koic_222_264_222